PRANEEL FLAGS

Flag Counter

Monday, 30 December 2013

HAPPY NEW YEAR 2014


HAPPY NEW YEAR 2014

ENJOY EVERY MOMENT OF LIFE


LIFE IS A SMALL GAP BETWEEN birth and death.
SO IN THIS GAP, BE HAPPY AND TRY TO MAKE
OTHERS HAPPY 
ENJOY EVERY MOMENT OF LIFE

AMAZING SUPER BIKE 2014


GOOD LUCK IN THE NEW YEAR 2014


NO CHANGE


BE VEGETARIAN - EAT GREEN LEAVES VEGETABLES DAILY FOR HEALTHY GROWTHపచ్చని ఆకు కూరలను మీ ఆహారం నుండి ఎప్పుడూ మినహాయించరాదు. ప్రతిరోజూ వాటిని తినాల్సిందే. శుభ్రం చేయటం, తరగటం, వండటం కష్టమని వాటిని మానరాదు. ఆకుకూరలు అతి చౌకగా లభించే అన్ని పోషక విలువలుగల ఆహారం. అనేక రకాల ఆకుకూరలు మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. తోట కూర, కొయ్యతోటకూర, అవిశాకు, బచ్చలి, మెంతికూర, కొత్తిమీర, కరి వేపాకు, మునగాకు, గోంగూర, చింతచిగురు, పొన్నగంటి, పాలకూర, చుక్కకూరను ఎక్కువగా వాడాలి. ఆయాకాలంలో చౌకగా దొరికే ఆకు కూరలను ప్రతిరోజు ఏదో రూపంలో వాడడం మంచిది. ఉదా పుదీనా పచ్చడి, గోంగూర పప్పు, పెసర పప్పు, పాలకూర, కరివేపాకు పొడి, ఆకుకూర పకోడి, బచ్చలి-బజ్జి మొదలైనవి. ఆకుకూరలు మంచి పౌష్టికకరమైన ఆహారం. వీటిలో క్యాల్షియం, ఇనుము, విటమిన్‌ ‘ఎ', ‘సి', రైబోఫ్లెవిన్‌, ఫోలిక్‌యాసిడ్‌ మరియు పీచు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మనకి ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆరోగ్యవరాలలో ఆకు కూరలు చేసే అద్భుతాలెన్నో.... శరీరానికి కావాల్సిన అనేక రకాల ఖనిజ లవణాలను ,విటమిన్లను ప్రోటీన్లను, అందిస్తూ... నిత్యం తమని ఏదో ఓరకంగా తీసుకునే వ్యక్తుల జీవనశైలినే మార్చేసే సత్తా ఆకుకూరలకు ఉంది. ఆకు కూరల్లో కొవ్వు తక్కువగా ఉండటమే కాకుండాతినే ఆహారాన్ని రుచి కరంగా చేసేదిగా ప్రత్యేక లక్షణాన్ని ఆకుకూరలు కలిగి ఉంటాయి. ఆకు కూరలు వండుకునే ముందు ఖచ్చితంగా ఒకటికిరెండు సార్లు కడగటం మంచిది. ఎందుకంటే వాటిలో చేరే చిన్న చిన్న పురుగులు, ధుమ్మూ,ధూళి మనఆరోగ్యానికి హాని కలిగించ వచ్చు. ఇలా పలు రకాల ఆకుకూరలు వండేముందు కాస్త ఉప్పువేసిన మంచి నీటిలొ ముంచితే వాటిపై ఉండే క్రిమికీటకాలు, గుడ్లు, నాశనమవుతాయి.

ఇవి తొందరగా నలిగే గుణం ఉండ టం వల్ల సలాడ్‌, సూపులుగా, చట్నీలుగా తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగాఆకు కూర లు వండే సమ యంలోమూతలు పెట్టి వండండి. వీలైనంతవరకు ప్రెజర్‌ కుక్కర్‌లోనే వండేందుకు యత్నిస్తే... వాటిలోనిపోషకాలు మనకి అందుతాయి. అలాగే ఆకుకూరలు ఉడక పెట్టాక ఆందులోనీటిని పారేయకండి. కాస్తనిమ్మరసం, ఉప్పు,కలిపి సూప్‌గా తీసు కుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇంతే కాదు, ఆకుకూరల్లోని మరిన్ని ఆరోగ్యప్రయోజనాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

Tuesday, 24 December 2013

WHAT IS CORRECT TELUGU


GODDESS ASTA LAKSHMI PRAYER


IT'S NOT RIGHT - JOKE


NEULY MARRIED OFFICER


BANANA FALLEN ON ROAD CARTOON


FOLLOW LORD RAM


HONOUR THE LIFE ENERGY - SRI SRI RAVI SHANKAR


THE SPIRIT THAT IS RUNNING YOUR LIFE IS SACRED.
HONOR THIS LIFE ENERGY.

MUMMY TIPS IN CASE OF KIDS / CARING CHILDREN


MUMMY TIPS IN CASE OF KIDS / CARING CHILDREN

UNDERSTAND UR CHILD - THEN ALL PROBLEMS WILL BE CLEAR


KIDS CARE HEALTHY FOOD TIPS
Friday, 20 December 2013

KNOW MORE ABOUT HIGH BLOOD PRESSURE


THE BEST FOOD STUFF HAVING IRON CONTENT - BEET ROOT - APPLE - CARROTS - KALE LEAVES - BROCCOLI


POMEGRANATE FRUIT - HEALTHY ADVANTAGES


POMEGRANATE FRUIT

Is one of the most powerful antioxidant fruits, immune builder, natural anti-cancerous fruit known to lower cholesterol, Blood pressure, and risk of Heart disease, DELICIOUS and in-season.

The FASTEST way to SEED (step-by-step photos) and EVERYTHING else you need to know about pomegranate

? How to pick a Pomegranate:
* Choose one that is heavy for its size, this means it is full of juice and ripe
* The larger the fruit, the easier to seed
* Pick one that is deep red with a smooth skin
* Avoid the ones with bruises, cracks, flat or soft spots

? If you get any pomegranate juice in your clothes:
treat immediately by rinsing under cold water, applying laundry detergent directly on the stain and soak on cold water for 15 to 30 minutes. If the stain is still there, apply hydrogen peroxide and scrub

? Pomegranate will last up to 3 months in the refrigerator, but once they are seeded consume within 3 to 5 days

? The Fastest Way to Seed:
* What you will need:
Water
Ice
Pomegranates
A knife
A bowl
A wooden spoon or mallet

* Steps:
1) Fill the sink with cold water and add plenty of ice to it
2) Soak the pomegranates in the iced water for 10 minutes
3) Cut the pomegranate in half crosswise (rather than from the stem end)
4) Hold the pomegranate half facing down over a bowl
5) Using a wooden spoon or a mallet firmly tap the outside of the fruit to release the seeds into the bowl
6) Fill the bowl with water to remove all the peel remnant and white parts (these will float at the top)
7) Eat as is or add them to your salads, desserts or smoothies


LIST OF BLOOD TYPES - WHAT GROUP TO BE TAKEN - WHAT GROUP TO BE ACCEPTED - BLOOD GROUP TIPS


HEALTH BENEFITS OF GUAVA - HEALTH TIPS IN ENGLISH - HEALTHY FRUITS TIPS IN ENGLISHHEALTH BENEFITS OF GUAVA

1. Rich in Calcium, Potassium, Iron, Fiber, 

Vitamin A-B-C and Content Folic and Nicotinic Acid.

2. Prevents Prostate Cancer and High Blood Pressure.

3. Remedy for Prolonged Menstruation, Asthma, 

Acidosis, Catarrh.

4. Cough and Cold Fighter, acts as a Respiratory track 

disinfectant.

5. Relief Constipation, improve Digestion system, 

helps Losing Weight.

6. Battles Diabetes by lowering blood glucose levels

 and avoid scurvy.

Health Benefits of Consuming Dates - karjuram upayogalu


Health Benefits of Consuming Dates

1) Dates are free from cholesterol and contain very low fat. Dates are rich in vitamins and minerals.

2) They are rich source of protein, dietary fiber and rich in vitamin B1, B2, B3 and B5 along with vitamin A1 and C.

3)It helps improve the digestive system as it contains soluble and insoluble fibers and different kinds of amino acids.

4) Dates are great energy boosters as they contain natural sugars like glucose, sucrose and fructose. To get more advantage add dates to milk and make it a very nutritious snack.

5)Dates are very low in calories and are extremely suitable for health conscious people.

6) Dates are rich in potassium and reduced in sodium. This helps regulate a healthy nervous system. Researchers have revealed the fact that potassium intake up to a certain extent can reduce risk of stroke.

7) Dates also help in lowering of the LDL cholesterol.

Dates have high iron content and are very useful in treating anemia. The patients can eat many dates for better advantages.

9) Dates also have fluorine that slows down the process of tooth decay.

10) It helps people suffering from constipation. Soak dates overnight and take it along with water to have added advantage.

11) Dates help in weight gain and are beneficial for those who suffer from over slimming problem.

12) Dates are excellent for alcoholic intoxication.Cures abdominal cancer.

13) It also helps in improving eye sight and helps in curing night blindness as well.

"The best thing is that it does not have any side effect on the body and is completely natural as well as it works better than medicine."USES OF LEMON JUICE - LEMON JUICE HEALTH TIPS IN ENGLISH


BRIEF EAR REFLEXOLOGY- baby head down belief


NO ANGER - BE COOL - EFFECTS OF ANGRY ON OUR HEALTH - ANGRY RELIEF TIPS IN ENGLISH


HEALTH BENEFITS OF APPLE JUICE - TIPS OF USING APPLE JUICE - APPLE JUICE REDUCES RISK OF HEART ATTACK


Health Benefits of Apple Juice

1. Reduced Risk of Heart Diseases

Apple juice prevents cholesterol to form in your blood vessels and arteries. High cholesterol level and plaques in the arteries are one of the major causes of heart diseases. By drinking apple juice you reduce the risk of heart diseases.

2. Cleaner Organism and Improved Digestion

Apple juice (especially raw apple juice) helps to clean the liver and kidneys from harmful toxins. As a result, you have a cleaner organism and you are better protected against liver and kidney diseases.

3. Apple Juice is Great for Weight Loss

This health benefit of apple juice is loved by weight conscious persons. Cholesterol and calories are two major causes of extra weight. Apple juice is basically free of calories and fat + it protects you from cholesterol.

4. Excellent Source of Energy

Apple juice is packed with different vitamins – A, C, E, K, B1, B2, B6 and Folate, so it is an excellent source of energy. As a result, it is a great drink to restore your energy after a physical exercise.

5. Lower Risk of Dementia

Some studies have shown that apple juice lowers the risk of dementia in older people. Apple juice slows brain aging and helps to keep it sharp for longer time.

6. Improved Vision and Eye Health

Apple juice contains vitamin A, which is good for your eyes. Vitamin A helps you to protect your eyes from eye diseases and keeps your sight sharp.

Those were the most important health benefits of apple juice. As a conclusion there is one advice we can give you – drink apple juice and enjoy good health.

TOP CANCER CAUSING FOODS AND TOP ANTI CANCER FOODS CHART


Tuesday, 17 December 2013

FOOT CARE TIPS IN TELUGU


HOW TO MAINTAIN NAILS BEAUTIFUL AND HEALTHY - TELUGU TIPS FOR NAILS CARING


BOAT BILLED HERON - BLUE BOAT BIRD BRIEF FACTS


BRIEF FACTS OF ENDANGERED SPECIES BOHEMIAN WAXWING BIRD


ABOUT BIRD EURASIAN ROBIN - FACTS AND FIGURES


ARCTIC BIRD DOVEKIE - ONLY CAN BE SEEN AT GREEN LAND, NORTH SIBERIA


DEVELOPMENT KILLS BIRDS


EURASIAN SWIFT BIRD INFORMATION IN TELUGU


MORNING TWEET - AMAZING RARE SPECIES ON EARTH


BLUE BIRD IMAGE


Friday, 13 December 2013

BHOJPURI TRADITIONAL PAINTING


Eknath Maharaj. Eknath was the grandson of Sant Bhanudas


Bhaktha Meera Bai amazing painting


Chhatrapati Shivaji Maharaj ki historic painting


MAHARAJA KUMBH RANA's VICTORY TOWER AT RAJASTHAN - INDIA
కుంభరాణా కీర్తి స్తంభంరాజస్థాన్‌లోని చిత్తూర్‌గఢ్ కోట 500 అడుగుల ఎత్తున ఒక కొండపై ఉంటుంది. చారిత్రక సంఘటనలకు సాక్షీభూతాలుగా పలు భవనాలు, దేవాలయాలు, గోపురాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎంతో విశిష్టమైన కీర్తిస్తంభం (జయస్తంభం) భారతీయ వాస్తుశాస్త్రానికి అద్వితీయమైన నమూనాగా కనిపిస్తుంది. ఈ గోపురం దాదాపు 120 అడుగుల ఎత్తుకలిగి ఉంటుంది. పునాదుల్లో దాదాపు 30 అడుగుల వ్యాసంతో ఉంటుంది. శిఖరాగ్రంలో గుమ్మటం 17 1/2 అడుగుల ఎత్తు న ఉంటుంది. ఇందులో 157 మెట్ల చుట్టూ ఒక గ్యాలరీని నిర్మించారు. ప్రతి అంతస్తులో ప్రతి ప్రాంగణంలోకి దారిచూపేలా 9 అంతస్తులు వెలుపలి ద్వారాలతో ఉంటాయి. గోపురం పైనుంచి పరిసర ప్రాంతాలను వీక్షించవచ్చు. మాళ్వా, గుజరాత్ రాజులపై తన విజయానికి స్మృతి చిహ్నంగా మేవార్‌కు చెందిన కుంభరాణా ఈ ప్రసిద్ధ గోపురాన్ని నిర్మించాడు.

GOLLA KONDA FORT AT HYDERABAD - MUST VISIT SUMMER ITEM - ENJOY INDIAN HISTORY AND CULTURE


IS LIME JUICE CAUSES COLD ? EXPERTS SAYS `NO' LICE JUICE PUTS CHECK TO ALL INFECTIONS IN OUR BODY - DON'T HESITATE TO DRINK LEMON JUICE


TENTH PASS - ONE CYCLE ; IF FAIL - 10 CYCLES FOR CYCLE SHOP - JOKES IN TELUGU


FESTIVAL KIDS SPECIAL BREAD LADDU - SWEET RECIPE


కావలసినవి - 


బ్రెడ్ 5-6 ముక్కలు (నేను తేనె గోధుమ రొట్టె ఉపయోగిస్తారు) 
తాజా తేదీలు 15 nos 
దాల్చిన చెక్క పొడి 1/4 స్పూన్ (ఆప్షనల్) 
ఏలకుల పొడి 1/4 స్పూన్ 
మిశ్రమ గింజలు పౌడర్ (బాదం, జీడి మరియు వాల్నట్ 5-6 ప్రతి) 
పాలు 1/2 కప్పు 
నెయ్యి / వెన్న 1-2 స్పూన్ వివరించారు 
అలంకరించు కోసం కొబ్బరి పౌడర్ 

- తయారుచేసే పద్ధతి 


(ఒక లేత గోధుమ రంగు) బ్రెడ్ ముక్కలు టోస్ట్ మరియు వాటిని చల్లబరుస్తుంది. నేను ఈ దశలో అన్ని వద్ద అవసరం లేదో ఆలోచిస్తున్నాను.   


ముతక పొడి చేసి కాల్చిన రొట్టె ముక్కలు గ్రైండ్. (ఇప్పుడు నీటి / పాలు జోడించవద్దు.) 


క్రమంగా జోడించడం పాలతో తాజా తేదీలు గ్రైండ్. . జరిమానా పేస్ట్ చేయండి 


, ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ లో బ్రెడ్ పొడి, దాల్చిన చెక్క పొడి, యాలకులు పొడి, మిశ్రమ గింజ పొడి వేసి బాగా కలపాలి. 


తేదీలు పాల పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. 


నెయ్యి వేసి ఒక గట్టి పిండి రూపొందించడానికి బాగా కలపాలి. పిండి సమాన భాగాలు చేయండి మరియు కొబ్బరి పొడి తో laddus మరియు అలంకరించు వాటిని రోల్ (గత నిమిషం లో జోడించారు నేను నెయ్యి లేకుండా ఈ అనుకున్నారు కానీ పిండి బ్రహ్మాండమైన ఉంది).  


Ingredients - 


Bread 5-6 Slices (I used the honey-wheat bread)
Fresh Dates 15 nos
Cinnamon Powder 1/4 tsp (Optional)
Cardamom Powder 1/4 tsp
Mixed nuts Powder (Almonds, Cashews and Walnuts 5-6 each)
Milk 1/2 cup
Ghee / Clarified Butter 1-2 tsp
Coconut Powder for garnish


Method Of Preparation - 


Toast the bread slices (to a light brown color) and cool them. I am thinking whether this step is necessary at all.  


Grind the toasted bread slices into a coarse powder. (Don't add water/milk now.)


Grind the fresh dates with milk adding it gradually. Make a fine paste.


In a mixing bowl, add the bread powder, cinnamon powder, cardamom powder, mixed nut powder and mix well.


Add the dates-milk paste and mix well.


Add the Ghee and mix well to form a stiff dough. (I wanted to make these without ghee but the dough was unmanageable so added it in the last minute) Make equal portions of the dough and roll them into laddus and garnish with coconut powder. 

MODERN TELUGU SAMETHALU COLLECTION


TAMALAPAKU HEALTH TIPS - BETEL LEAVES HEALTH TIPS - BETEL LEAVES ACTS AS ANTI OXIDENTS - REMOVES INDIGETION PROBLEM - PUT CHECKS TO COUGH, COLD - GOOD FOR KIDS


Labels

Actors Photos and Pics (1) Akbar - Birbal Stories - Telugu (1) Amazing Images Pics and Photos Collection (1) Amazing Photography Pics and Images (3) Amazing Pics and Photos (31) Ancient Indian History (1) Ancient Indian Yoga tips (3) Ancient Yoga Tips (2) ANIMALS PHOTOS (13) Animations (3) Articles in Telugu (2) bear photos (10) BHA (1) Bhagawadh Geetha Slokas (3) Bhakthi Articles (84) Bikes and Beauties (2) bikes photos (2) Birds Information (8) Birds Photos (8) Birds World Photos (42) Birthday Cakes Designs (1) Birthday Photos (1) car photos (12) cars photos (10) Cars Pics and Photos (10) Cartoons - Telugu (10) cat photos (1) Child Stories Telugu (3) Chodavaram Village Photos (5) Chote Kids Pictures (1) Christiaan Bhakthi Articles (1) Cool Drinks Health Tips (1) Cute Babies Pics and Images (4) dear photos (2) Deepavali Cartoons (5) dog photos (8) donkey photos (10) Ebooks - Telugu (1) Education (3) English Poetry (7) English Quotations (36) Fashion vs Fashion (3) Flowers Images and Pics (1) Flowers pics (9) Funny Images Pics and Photos (1) Funny Jokes and Cartoons (12) Funny Mathematics (2) Funny Pics and Images (11) Funny Words and Comments (3) General Articles and Suggestions (1) General Articles in Telugu (1) General Items - Telugu (2) General Knowledge (38) General Knowledge - Telugu (3) General Tips - Telugu (1) GIF Animations photos (2) GIF Images and Photos (2) giraffee (2) Gold and Silver Jewellary Models and Designs Images and Pics (2) gold fish (3) GRA (1) Grandmaa Stories (10) Greetings and Best Wishes (6) Health Tips - English (2) Health Tips for Pregnant Women (1) Hindu Goddess PHotos (5) Hindu Gods and Goddess Images (3) Hindu Gods Photos (35) Home Games (5) horse photos (12) House Decoration Photos (1) Human Facts (10) I love Comics Stories (6) Indian Celebrities (1) Indian Heros (1) Indian History (1) Indian Traditions and Culture (1) Jesus Christ Articles in Telugu (2) Jokes - Telugu (1) Kids Bed Room Decoration (3) Kids Games (1) Kids photos (2) Laugh and Laugh (2) lions photos (21) Lord Jesus Prayers (2) Lord Photos (3) Monkeys photos (15) Movie Posters (1) my cars (10) my chicks (9) My English Comics Stories Collection (1) my flowers (11) my penguines (1) My Pets (2) my rat (9) My Riddles Collection (1) My Toys (3) National Heros (1) Natural Mehandi Photos (1) ORANGE STAR FISH (1) Ornaments and Jewellary (1) Paintings and Arts (2) Papaya Fruit Health Tips (2) parrots photos (15) Patriotic Songs (2) peacock (2) Pedarasi Peddamma Kathalu (5) Pencil Art Paintings (1) Personal Photos (18) Photography Tricks and Pics (3) Photos and Pics (1) polar bear (2) Praneel Animals World (7) Praneel Arogya Chitkalu (1) Praneel Arts and Paintings (36) Praneel Astrology Tips (1) Praneel Ayurvedam Health Tips (5) Praneel Beauty Tips for Women (9) Praneel Betel Leaves Health Tips (1) Praneel Bhakthi Messages and Quotes (1) Praneel Bhakthi Prayers and Articles (15) Praneel Bhaskara Satakam Poems Collection (1) Praneel Birds World Photos (4) Praneel Cakes Photos (1) Praneel Chandamama Kaburlu (5) Praneel Child Care Tips (22) Praneel Cinema (14) Praneel Collection of Vemana Poems (5) Praneel Computer Advises and Tips (8) Praneel Devotional Prayers (13) Praneel Digestion Tips (1) Praneel Drawings (8) Praneel Education (1) Praneel English Comics and Stories (1) Praneel English Devotional and Spiritual Stories and Articles (4) Praneel Facts and Figures (36) Praneel Fashion World (8) Praneel Fat Reducing Health Tips (1) Praneel Festival Articles (1) Praneel Food Grains Health Tips (2) Praneel Foot Care Tips (1) Praneel Fruits Health Tips (3) Praneel Gadgets (2) Praneel General Articles and Items (17) Praneel General Knowledge (81) Praneel Gods / Goddess / Devotional Images and Pics (39) Praneel Gold (1) Praneel Greetings (10) Praneel Hair Care Tips (5) Praneel Health and Fitness Tips (9) Praneel Health Tips (75) Praneel Healthy Recipes (2) Praneel Hindi Articles (1) Praneel Hindi Cartoons (1) Praneel Hindu Puranas World (3) Praneel House Decoration Items (1) Praneel Income Tax matters (1) Praneel Indian History (6) Praneel Indian Traditions and Culture (2) Praneel Indian Yoga and Fitness Tips (4) Praneel Internet Tips and Tricks (1) Praneel Jewellary World (1) Praneel Jokes and Cartoons (277) Praneel Kanchipuram Sarees Collection (2) Praneel Kidney Health Care Tips (1) Praneel Kitchen Tips (26) Praneel Legends World (3) Praneel Medical World (1) Praneel Mehandi Art World (1) Praneel Modern Samethalu - Quotes (12) Praneel Movie Actress World (1) Praneel Nails Care Tips (2) Praneel Pasura Prabhatham (1) Praneel Patriotic Songs (2) Praneel Pics and Photos (6) Praneel Poems and Poetry (5) Praneel Political Cartoons (5) Praneel Quotes and Quotations (67) Praneel Rangavalli World (25) Praneel Recipes World (1) Praneel Rhymes and Poetry (13) Praneel Riddles (2) Praneel Safety Tips (1) Praneel School Education (1) Praneel Science World (3) Praneel Seasonal Travelling Tips (1) Praneel Skin Care Tips (1) Praneel Songs Collection (1) Praneel Sports and Games (1) Praneel Stories World (39) Praneel Study Tips (1) Praneel Sumathi Satakam Poems Collection (3) Praneel Super Bikes Collection (1) Praneel Super Cars Models (1) Praneel Super Photography Pics and Images (4) Praneel Teenage Tips (2) Praneel Telugu Devotional Articles (11) Praneel Telugu Language (2) Praneel Telugu Panchathantra Kathalu / Stories (1) Praneel Telugu Poetry (16) Praneel Telugu Quotations (16) Praneel Telugu Sukthulu (4) Praneel Tourism Spots and Locations (7) Praneel Toys Cleaning Tips (1) Praneel Vegetable Health Tips (7) Praneel Vinayaka Chavithi Festival Wishes and Greetings (8) Praneel Walking Tips (1) Praneel Wedding Cakes Designs and Models (2) Praneel Winter Season Tips (1) Praneel Women Health Tips (1) Praneel Wonders (3) Praneel World History (2) Quotations in Telugu (1) Quotes - English (1) Quotes and Words (6) Rangavalli Muggulu (2) Rangoli Art (1) Rare Pics and Photos (9) Rhymes and Poems (6) Sai Baba Prayers (2) School Photos (1) Science and Chemistry (2) SEA ANIMALS (3) Silver Screen Beauties Images and Pictures (5) Silver Screen Superstars Images and Pictures (2) spiders (1) Step Cakes Designs (1) Stress Relief Tips (1) Super Bikes pics and images (3) Swami Vivekananda Teachings and Quotes (3) Teachers Day Greetings and Wishes (4) Telugu Advertisements (1) Telugu Cartoons (2) Telugu Jokes and Cartoons (31) Telugu Kids Stories (1) Telugu Quotations (30) Telugu Short Stories (1) Temples (2) Temples and Tourism (2) Tigers Photos (13) Tourism (2) Travel Photos (4) venom spider (1) Vinayaka Chavithi Festival 2013 Photos (7) Vinayaka Chavithi Festival Wishes and Greetings (1) Websites (2) Wedding Cakes Designs (1) white peacock (7) white peacock and peacock (1) white tiger (14) white tiger and tiger (1) Wild Animals photos (18) World Great Scientists (1) World of Churches (1) zebra photos (10)